Diller

Mesleki Uygulama I ve II Dersleri Hakkında Önemli Duyuru

Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerimizin staj defterlerini ve ilgili evraklarını 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bölüm sekreterliğinde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. 

Not: Staj Defteri kapağına "1.Staj" veya "2.Staj" şeklinde not yazınız. 

Türkçe