Diller

DERS KAYITLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

DERS KAYITLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN  HUSUSLAR

 

Öğretim elemanları ve öğrencilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmelerini önemle rica ederim.

 

 

  1. Öğrencinin bulunduğu sınıfın alt yarıyıllarından dersi varsa, üst sınıftan ders alamaz. Alt yarıyıllardan dersi olmayan öğrencilerden Genel Not Ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler, üst sınıftan en fazla üç ders alabilirler. 

 

  1. Kısmen de olsa çakışan derslerin verilmesine müsaade edilmez.

 

  1. Ön koşullu derslere dikkat edilmesi (2011-2012 müfredat programında şartlı derslerin alabilmesi için ilgili derslerin devamını almış olması gerekir. 2015-2016 müfredat programına tabi öğrencilerin ilgili dersi başarmış olması gerekir.). Bir dersten önce alınması zorunlu olan ve başarı notu en az DD veya B olması gereken derse, o dersin ön koşul dersi denir.

 

  1. Öğrencinin gerekli şartları sağlamadığı halde öğrenciye verilen dersler, yapılan kontroller sonrası silinir.

 

  1. Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de birinci öğretimden (Lisansüstü intibak öğrencileri de dâhil) KESİNLİKLE ders alamazlar. Bu fıkra hükümleri, çift ana dal ve yan dal öğrencilerine uygulanmaz.  Ayrıca bu fıkra, yatay geçişle gelen öğrenciler için yatay geçişin yapıldığı ilk iki yarıyıl uygulanmaz.

 

  1. Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler (Bulunduğu yarıyıl genel sınavları sonucunda (Başka ek bir sınava girmeden) mezun olabilecek durumdaki öğrencidir.) için; aynı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu içerisinde ve adı, içeriği, ders saati aynı olmak kaydıyla, farklı bölümlerde, farklı dönemlerde açılan bir dersin, başka bölüm öğrencileri tarafından alınmasının uygun olduğu dikkate alınmalıdır.

 

  1. Ders Yükü Ders Saati Durumu:

2011-Girişli öğrenciler Ders Saatine tabidir. Öğrenci, kayıt sırasında, kayıt olduğu yarıyıl dersleri ile tekrarlamak zorunda olduğu derslerden olmak ve haftada 40 (kırk) saatlik üst sınırı aşmamak şartı ile programındaki derslerden almak istediklerini seçer.

2012-Girişli hazırlık okumayan öğrenciler (İngilizce Yeterlik sınavında başarılı olan) Ders Saatine tabidir (Haftalık alabileceği ders saati 40 saati aşamaz).

2012-Girişli Hazırlık okuyan öğrenciler Ders Yüküne (Öğrencinin bulunduğu dönemdeki toplam ders sayısıdır.) tabidir.

2013- ve sonrası girişli öğrenciler Ders Yüküne tabidir.

 

  1. Mezuniyet aşamasında olan, en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler ders yükünü bir ders artırabilirler.

 

  1. Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü, öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile en fazla üç ders arttırılabilir.

 

  1. Laboratuar I-II, Yıl İçi Projesi ve Bitirme Tasarım Projesi gibi dersleri alabilmesi için gerekli şartları sağlaması.

2020 öncesi Müfredatlar için;

 

Laboratuvar-I (MMÜ 403/MKN 401) dersini Alabilme Şartları:

MMÜ 403/MKN 401 Laboratuar-I dersi için 5. ve 6. yarıyıldaki tüm mesleki derslerin (MKN 311/MMÜ 302 Mühendislik Ekonomisi dersi hariç) devamını vermiş olmak (geçme şartı aranmaz) ve 7. Yarıyıldaki MKN 407/MMÜ 463 Hidrolik ve Pnömatik dersine yazılmış olmak.

 

Laboratuvar-II dersini Alabilme Şartları (MMÜ 404):

 

MMÜ 403/MKN 401 Laboratuar-I dersi için 5. ve 6. yarıyıldaki tüm mesleki derslerin (MKN 311/MMÜ 302 Mühendislik Ekonomisi dersi hariç) devamını vermiş olmak (geçme şartı aranmaz) ve 7. Yarıyıldaki MKN 407/MMÜ 463 Hidrolik ve Pnömatik dersinin devamını vermiş olmak (geçme şartı aranmaz).

 

       Proje Hazırlama (Yıl İçi Projesi) Alabilme Şartları (MMÜ 401/MKN) :

       Laboratuar- I dersini alabilen öğrenciler Proje Hazırlama dersini alabileceklerdir.

 

       Bitirme Tasarım Projesi Alabilme Şartları (MMÜ408/ MKN 404):

 

i)  Normal öğretim süresi sonunda (8. yarıyıl sonunda) mezun olabilecek durumda ise, en erken 8. yarıyılda,

       ii) Normal öğretim süresinden önce (8. yarıyıldan önce) mezun olabilecek durumda ise, mezun olabilecekleri yarıyılda,

iii) Normal Öğretim süresini aşmış ise; mezun olabileceği yarıyılda alabilir.

 

 

 

Prof. Dr. İhsan DAĞTEKİN

 

    Bölüm Başkanı

 

 

Türkçe