Diller

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 240 AKTS toplamında ders almalı, bu derslerin genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalı ve FF notu bulunmamalıdır.

Türkçe