Diller

Komisyonlar

MÜDEK KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Nevin ÇELİK (MÜDEK Koordinatörü)

Prof. Dr. Mete Onur KAMAN (MÜDEK Koor. Yrd.)

Prof. Dr. İhsan DAĞTEKİN (Bölüm Başkanı)

DİĞER KOORDİNATÖRLÜKLER

Prof. Dr. Orhan ÇAKAR (DS-AKTS ve Erasmus Bölüm Koordinatörü)

Dr. Hakan TUTUMLU (DS-AKTS ve Erasmus Koordinatör Yardımcısı, Mevlana Koordinatörü)

Prof. Dr. Latif ÖZLER (Çift Anadal/Yandal Koordinatörü)

Arş. Gör. Melike AVER (Çift Anadal/Yandal Koordinatör Yardımcısı)

Arş. Gör. Ali TAŞKIRAN (Çift Anadal/Yandal Koordinatörlüğü Üye)

Prof. Dr. Cihan ÖZEL (Farabi Koordinatörü)

Arş.Gör. Osman YİĞİD (Farabi Koordinatörlüğü Üyesi ve Erasmus Koordinatörlüğü Üyesi)

Dr. Mehmet Erbil ÖZCAN (Bölüm Sınav ve Program Koordinatörü)

EĞİTİM KOMİSYONU
İç ve dış paydaşların görüşlerini dikkate alarak program hedeflerini belirler, ders programının güncellenmesini sağlar. Ölçme ve değerlendirme komisyonunun ihtiyaç duyduğu formları hazırlar. Ders katalog formlarının hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar. Program çıktılarının bölüm ders programı bazında sağlandığını kontrol eder.

Prof. Dr. Cengiz YILDIZ (Başkan)

Prof. Dr. Haydar EREN

Prof. Dr. Mustafa İNALLI

Prof. Dr. Latif ÖZLER

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜR

Dr. Mehmet Erbil ÖZCAN

Arş. Gör. Murat ŞEN

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Eğitim komisyonunun belirlediği esaslar doğrultusunda öğrencilere ders/öğretim üyesi değerlendirme anketlerini yapar. Ders dosyalarını, anket sonuçları ile ders değerlendirme formlarını inceler. Sonuçları ve önerilerini bir rapor halinde MÜDEK koordinatörüne sunar. Akreditasyon sürecinde öz değerlendirme raporunun hazırlanmasında MÜDEK koordinatörüne yardım eder.

Prof. Dr. Nihat TOSUN (Başkan)

Doç. Dr. Aynur UÇAR

Doç. Dr. Gülşah ÇAKMAK

Arş. Gör. Osman YİĞİD

Arş. Gör. Sertaç Emre KARA

İNTİBAK KOMİSYONU
Bölüme yatay/dikey geçiş yapan veya af kanunundan faydalanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin intibaklarını yapar. Çift anadal ve yandal öğrencilerinin alacağı dersleri belirler.

Prof. Dr. Cihan ÖZEL (Başkan)

Prof. Dr. Haydar EREN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DURANAY

Arş. Gör. Murat ŞEN

Arş. Gör. Gökhan KURNAZ

Arş. Gör. Sinan KAPAN

STAJ KOMİSYONU
Staj yerini belirler ya da öğrencilerin bulduğu staj yerlerini kontrol ederek onaylar. Staj ile ilgili esasları zamanında öğrencilere ilan eder. Staj öncesi öğrencilere bilgilendirme toplantısı yapar. Staj ile ilgili yazışmaları koordine eder. Staj defterinin okunması, sözlü olarak sunulması ve sonuçlarının ilan edilmesi aşamalarını organize eder.

Prof. Dr. Murat Yavuz SOLMAZ (I. Staj Başkanı)

Arş. Gör. Melike AVER (I. Staj Komisyon Üyesi)

Arş. Gör. Cenk YANEN (I. Staj Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇITLAK (II. Staj Başkanı)

Doç. Dr. Aynur UÇAR (II. Staj Başkan Yardımcısı)

Dr. Serkan ERDEM (II. Staj Komisyon Üyesi)

İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Yeni öğrencilerin oryantasyon programını hazırlar. Öğrenci ve öğretim elamanlarının ders dışı faaliyetlerini (geziler, sportif faaliyetler vs. ) organize eder. Yeni/eski mezun anketlerini düzenler ve yapar. Danışma kurulunu senede 1 gün toplantıya çağırarak program değerlendirme anketleri yapar. Eski öğrenciler/sanayiciler ile ilgili veri bankası kurarak istatistik sonuçlar elde eder, sonuçları MÜDEK koordinatörüne teslim eder.

Prof. Dr. Vedat TANYILDIZI (Başkan)

Prof. Dr. Ebru K. AKPINAR

Prof. Dr. Nevin ÇELİK

Prof. Dr. Mete Onur KAMAN

Arş. Gör. Melike AVER

SEÇMELİ DERS KOMİSYONU
Seçmeli dersler için formlar geliştirir. Kol seçimi, Teknik Seçmeli ve Sosyal Seçmeli derslerin dağıtımını yapar.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜR (Başkan)

Prof. Dr. Murat Yavuz SOLMAZ

 

PROJE KOMİSYONU
Yıl içi projesi ve bitirme tasarım projeleri için formlar geliştirir. Proje konularını ilan eder. Proje dağıtımını yapar. Proje önerilerini tasarım ve içerik yönünden kontrol eder ve onaylar. Proje teslim sürecinde son kontrolü (başlık, onay sayfası, tasarım, teknik resim, maliyet hesabı vs ) yapar.
Öğrencilerin tez sunum jürilerini belirler ve sunumları organize eder. Sonuçları bölüm başkanlığına teslim eder. MÜDEK ofisinin istediği bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.

Prof. Dr. Meral ÖZEL (Başkan)

Doç. Dr. Haşim PIHTIILI

Arş. Gör. Cenk YANEN

Arş. Gör. Sertaç Emre KARA

LABORATUAR KOMİSYONU
Laboratuar ders programını yapar. Laboratuar görevlilerini ilgili bölüm başkan yardımcılarının da onayını alarak belirler. Laboratuar föylerinin öğrencilere verilmesini sağlar. Sınavları organize eder. Sonuçları bölüm başkanlığına teslim eder. Ders dosyasına konulmak üzere MÜDEK ofisinin istediği bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.

Dr. Öğr. Üyesi H. Lütfi YÜCEL (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa İNALLI

Arş. Gör. Celal KISTAK

Arş. Gör. Sinan KAPAN

 

 

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU
Bölümün stratejik planlarını yapar. Alınması gereken ya da hurdaya ayrılacak malzemeleri belirleyerek bölüm başkanlığına bir tutanakla bildirir.

Prof. Dr. Vedat TANYILDIZI (Başkan)

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi H. Lütfi YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DURANAY

Arş. Gör. Cenk YANEN

 

DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ KOMİSYONU

Doktora Yeterlik Komitesi, ilgili sınav dönemi için doktora yeterlik sınav jüri(ler)nin hazırlamış olduğu sınav tutanaklarını ve sınav evraklarını inceler.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Prof. Dr. Haydar EREN

Prof. Dr. Mete Onur KAMAN

Doç. Dr. Gülşah ÇAKMAK

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜR

BİLGİSAYAR LABORATUARI VE WEB SORUMLULARI
Akademik işlerden sorumlu bölüm başkan yardımcısına bağlıdır. Bölüm yönetimi ve MÜDEK koordinatörünün talepleri doğrultusunda WEB sayfasındaki güncellemeleri yapar, duyuruları yayınlar. Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarların çalışır halde tutulmasını sağlar.
Derslerin düzenli yürütülebilmesi için dersin öğretim üyelerinin bilgisi dahilinde gerekli hazır programları kurar ve günceller.

Prof. Dr. Cengiz YILDIZ (Başkan)

Dr. Serkan ERDEM (A1 Anfisi Bilg. Sor.)

Dr. M. Erbil ÖZCAN (A2 Anfisi Bilg. Sor.)

Arş. Gör. Celal KISTAK (A3 Anfisi Bilg. Sor.)

Arş. Gör. Sinan KAPAN (D1 Dersliği Bilg. Sor.)

Arş. Gör. Sertaç Emre KARA (D2 Dersliği Bilg. Sor.)

Arş. Gör. Gökhan KURNAZ (D1-D2 Dersliği)

Arş. Gör. Murat ŞEN (D3 Dersliği Bilg. Sor.)

Arş. Gör. Melike AVER (D4 Dersliği Bilg. Sor.)

Arş. Gör. Cenk YANEN (D5 Dersliği Bilg. Sor.)

Arş. Gör. Ali TAŞKIRAN (Bilgisayar Laboratuvarı Bilg. Sor.)

Arş. Osman YİĞİD (Seminer Odası Bilg. Sor.)

Arş. Gör. Gökhan KURNAZ (Toplantı Odası Bilg. Sor.)

 

WEB VE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (OBS) KOMİSYONU

Akademik işlerden sorumlu bölüm başkan yardımcısına bağlıdır. Bölüm yönetimi ve MÜDEK koordinatörünün talepleri doğrultusunda WEB sayfasındaki güncellemeleri yapar, duyuruları yayınlar.

Doç. Dr. Haşim PIHTILI (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇITLAK

Arş. Gör. Celal KISTAK

Dr. Serkan ERDEM

Dr. Mehmet Erbil ÖZCAN (Ders ve Sınav Programı İlan Sorumlusu)

BURS KOMİSYONU
Öğrenci burs temini, talep toplanması ve dağıtılması konusunda bölüm başkanlığına rapor ile görüş bildirir.

Prof. Dr. Ebru K. AKPINAR (Başkan)

Prof. Dr. İhsan DAĞTEKİN

Arş. Gör. Gökhan KURNAZ

 

 

KALİTE KOMİSYONU

Bölümümüzde kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi konusunda bölüm başkanlığına rapor ile görüş bildirir.

Prof. Dr. Meral ÖZEL (Başkan)

Doç. Dr. Gülşah ÇAKMAK

Arş. Gör. Ali TAŞKIRAN

 

 

UZAKTAN EĞİTİM KOMİSYONU

Uzaktan eğitim ile yapılan dersler ile ilgili otomasyonda koordinasyonu sağlar.

Dr. Hakan TUTUMLU (Başkan)

Arş. Gör. Osman YİĞİD (Yardımcı)

 

Türkçe