Languages

Fırat Üniversitesi Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Sıralamasında 37. Sıraya Yükseldi

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksleri 2016 Yılı” sıralaması belli oldu.

Bu endeks kapsamında üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği yanında, ürün ve AR-GE odaklı olarak fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme modüllerine göre yapılan sıralamada Fırat Üniversitesi bu yıl 45. Sıradan 37. Sıraya yükselmiştir.

Konu ile ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, 2015 yılında 45. Sırada olan Fırat Üniversitesinin 2016 yılında 37. Sıraya yükselmiş olması nedeniyle katkısı geçen herkese teşekkür etti.

Fırat Üniversitesi’nde akademik personele verilen proje desteklerinin ve motivasyonun bu başarıda büyük bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Demirdağ, “Üniversitelerin bilimsel ve akademik araştırmalar yanında, bilgiyi ürüne dönüştürme gücü, patent ve faydalı ürün potansiyeli, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yapılan ar-ge ve yenilik projeleri, uluslararası işbirliği projeleri, lisans ve lisansüstü seviyesinde ve üniversite dışına yönelik girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon kültürü, üniversite bünyesinde akademisyenlerin ve mezunlarının teknoparklarda veya kuluçka merkezlerindeki faaliyetleri nedeniyle, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında Fırat Üniversitesinin yer almasını sağlamıştır. Bu başarı, sadece üniversite personelimizin değil, lisans, lisansüstü ve mezunlarımızın topyekûn bir başarısıdır” dedi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Sıralaması...